Thánh Lễ

Thánh Lễ 2016

@ Thứ Bảy 12. 3. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

@ Thứ Bảy 9.4. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

@ Thứ Bảy 7. 5. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

@ Thứ Bảy 9. 6. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

@ Thứ Bảy 12. 11. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

@ Thứ Bảy 10. 12. 2016 tại nhà thờ Fällanden. Ca đoàn tập hát lúc 14:00 giờ.
– Bài đọc 1:
– Bài đọc 2:
– Lời Nguyện: Các em thiếu niên.
– Phần Ẩm thực:

Ca Đoàn Zürich

Vuon Hoa
Vuon Hoa
Ca Đoàn Zürich sẽ tập hát cho Tết 2015 vào những ngày :

– Chủ nhật 25.1. 2015 lúc 14:00 giờ tại nhà thờ Fällanden.
– Chủ nhật 01.2. 2015 lúc 14:00 giờ tại nhà thờ Fällanden.

http://www.thanhlinh.net/node/42814

Ban Hành Giáo