Thông Tin Mục Vụ

Báo Tháng 05-06.2024
Báo Tháng 05-06.2024
Báo Tháng 03-04.2024
Báo Tháng 03-04.2024
Báo Tháng 01-02.2024
Báo Tháng 01-02.2024
Báo Tháng 12.2023
Báo Tháng 12.2023
Báo Tháng 11.2023
Báo Tháng 11.2023
Báo Tháng 08.2023
Báo Tháng 08.2023
Báo Tháng 06.2023
Báo Tháng 06.2023

*************************************************************************

Thánh Lễ Cộng Đoàn

Thánh Lễ & Giờ Kinh Trực Tuyến

Chương trình Thánh Lễ / giờ Kinh Trực Tuyến của Giáo Xứ:

Lần Hạt Mân Côi – thứ hai 12.08.2024 20:00 giờ (CET)

Phòng Zoom và Youtube:
Zoom ID:188 310 187
Zoom WebClient:
Lưu ý: Phòng Zoom mở cửa 30 phút trước giờ Kinh Nguyện

– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2024: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2023: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2022: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2021: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2020: (Youtube-Playlist)

*************************************************************************

Giờ Kinh Nguyện Trực Tuyến hàng tuần:

Giờ Kinh Nguyện mỗi tối thứ hai sẽ trở lại ngày 12.08.2024

Thứ Hai – 20:00-21:30 giờ (CEST):
– Lần hạt Mân Côi / giờ Kinh Nguyện cùng Cha Tuyên Uý
Sau giờ Kinh nghe giảng và giải đáp thắc mắc.

Phòng Zoom Giờ Kinh: Thứ Hai:
Zoom ID:188 310 187
Zoom WebClient: https://mucvu.ch/zoom
Giờ Kinh Nguyện thứ hai trên Youtube: Chương Trình Trực Tuyến năm 2024

*************************************************************************

Link Phòng Zoom cho những giờ Kinh Nguyện thường xuyên,
ngoại trừ cho giờ Kinh Nguyện vào tối Thứ Hai và các Thánh Lễ trực tuyến.
https://us02web.zoom.us/j/88398396132?pwd=dHhPUXhGZGxwdllNdVBjWXlBTFBKUT09
Zoom ID: 883 9839 6132
Mật Khẩu: 777777

Thứ Hai – 15:00-17:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Ba – 20:00 giờ (CEST):
– Lần hạt Mân Côi

Thứ Tư09:00-11:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Tư – 15:00 giờ (CEST):
– KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thứ Năm – 09:00-11:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Năm – 15:00 giờ (CEST):
– SUY NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Thứ Sáu – 10:00-12:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

*************************************************************************