Thông Tin Mục Vụ

Báo Tháng 03-04.2024
Báo Tháng 03-04.2024
Báo Tháng 01-02.2024
Báo Tháng 01-02.2024
Báo Tháng 12.2023
Báo Tháng 12.2023
Báo Tháng 11.2023
Báo Tháng 11.2023
Báo Tháng 08.2023
Báo Tháng 08.2023
Báo Tháng 06.2023
Báo Tháng 06.2023
Báo Tháng 05.2023
Báo Tháng 05.2023

*************************************************************************

Thánh Lễ Cộng Đoàn

Thánh Lễ & Giờ Kinh Trực Tuyến

Chương trình Thánh Lễ / giờ Kinh Trực Tuyến của Giáo Xứ:

Lần Hạt Mân Côi thứ hai 22.04.2024 20:00 giờ (CET)

Phòng Zoom và Youtube:
Zoom ID:188 310 187
Zoom WebClient:
Lưu ý: Phòng Zoom mở cửa 30 phút trước giờ Kinh Nguyện

– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2024: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2023: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2022: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2021: (Youtube-Playlist)
– Danh sách Chương Trình Trực Tuyến năm 2020: (Youtube-Playlist)

*************************************************************************

Giờ Kinh Nguyện Trực Tuyến hàng tuần:

Giờ Kinh Nguyện mỗi tối thứ hai sẽ trở lại chương trình vào ngày 08.04.2024

Thứ Hai – 20:00-21:30 giờ (CEST):
– Lần hạt Mân Côi / giờ Kinh Nguyện cùng Cha Tuyên Uý
Sau giờ Kinh nghe giảng và giải đáp thắc mắc.

Phòng Zoom Giờ Kinh: Thứ Hai:
Zoom ID:188 310 187
Zoom WebClient: https://mucvu.ch/zoom
Giờ Kinh Nguyện thứ hai trên Youtube: Chương Trình Trực Tuyến năm 2023

*************************************************************************

Link Phòng Zoom cho những giờ Kinh Nguyện thường xuyên,
ngoại trừ cho giờ Kinh Nguyện vào tối Thứ Hai và các Thánh Lễ trực tuyến.
https://us02web.zoom.us/j/88398396132?pwd=dHhPUXhGZGxwdllNdVBjWXlBTFBKUT09
Zoom ID: 883 9839 6132
Mật Khẩu: 777777
Zoom WebClient: https://mucvu.ch/zoom2

Thứ Hai – 15:00-17:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Ba – 20:00 giờ (CEST):
– Lần hạt Mân Côi

Thứ Tư09:00-11:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Tư – 15:00 giờ (CEST):
– KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Thứ Năm – 09:00-11:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

Thứ Năm – 15:00 giờ (CEST):
– SUY NGẮM 14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ

Thứ Sáu – 10:00-12:00 giờ (CEST):
– Cầu nguyện đặc biệt cho hoà bình Thế Giới

*************************************************************************