Ca Đoàn Luzern

1 Jahrvor

Bài ca huy hoàng.

1 Jahrvor

😄

1 Jahrvor

Kiểu cách cầm Mikrofon bị anh hưởng đến âm thanh hát như thế nào? Xem link dưới đây để học hỏi nhé ACE. 😁

1 Jahrvor

🎉🎂xin cảm ơn CĐ đã cho CT một bất ngờ sau 2 năm bị cấm cung vì corona🥂🎉 Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta vượt qua con dịch bằng an❤

1 Jahrvor

Rộn ràng ngày cuối năm 🎉

1 Jahrvor

https://youtu.be/EzO5jcUCpIU
Ngày ấy đâu rồ... ngày ấy đâu rồi.... 😷😷😷😷😷